forskning-og-utvikling

Forskning og utvikling

Her finner du forskningsartikler skrevet for Senter for seniorpolitikk, lenker til aktuelle rapporter og analyser om seniorpolitikk og informasjon om tidligere internasjonale forskningskonferanser.

Forskningsartikler:


Hilsen, Anne Inga og Midtsundstad, Tove (2012): Valg av seniortiltak og hva virker? (Fafo)
Midtsundstad, Tove (2012): Behov og muligheter for tilrettelegging (Fafo)
Hilsen, Anne Inga og Tønder, Anne Hagen  (2012): Hvordan beholde og overføre kompetanse? (Fafo)
Midtsundstad, Tove og Hippe, Jon M. (2012): Seniorpolitikk etter pensjonsreformen (Fafo)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Nærvær i seniorers arbeidsliv: Presentasjon av en kvalitativ studie (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Eldre ledere har funnet balansen og ønsker å fremme nærvær (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) Kollegafellesskap fremmer nærvær og velvære i seniorers arbeidsliv (HiVe)
Forbech Vinje, Hege og Hanson Ausland, Liv (2012) (HiVe)
Helsens dynamikk på arbeidsplassen: Betraktninger fra en studie om seniorers nærvær og velvære i arbeidslivet
Gulbrandsen, Steffen, jurist (2014): Har bedriftsinterne aldersgrenser utspilt sin rolle?

Seniorpolitisk barometer

Norsk seniorpolitisk barometer er en undersøkelse som Synovate gjenomfører en gang årlig på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk. Formålet er å kartlegge holdninger til seniorpolitiske spørsmål både blant ledere og i den øvrige befolkningen. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2003.
Norsk seniorpolitisk barometer 2018, ledere
Norsk seniorpolitisk barometer 2018, yrkesaktive

Norsk seniorpolitisk barometer 2017, ledere
Norsk seniorpolitisk barometer 2017, yrkesaktive
Norsk seniorpolitisk barometer 2016

Norsk seniorpolitisk barometer 2015
Norsk seniorpolitisk barometer 2014
Norsk seniorpolitisk barometer 2013
Norsk seniorpolitisk barometer 2012
Norsk seniorpolitisk barometer 2011
Norsk seniorpolitisk barometer 2010
Solem, P.E. (2010) Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. NOVA-rapport nr. 5/10
Norsk seniorpolitisk barometer 2009
Solem, P.E. & Mykletun , R.J. (2009) Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008. NOVA-rapport nr. 20/09
Norsk seniorpolitisk barometer 2008
Norsk seniorpolitisk barometer 2007.
Norsk seniorpolitisk barometer 2006.
Norsk seniorpolitisk barometer 2005.
Norsk seniorpolitisk barometer 2004.
Norsk seniorpolitisk barometer 2003.

Forskning, enkeltrapporter:


Oslo Economics, 2018
Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner.

 

InFuture 2017

Den digitale senior, del 1
Den digitale senior, del 2


Gleinsvik, Audun, Seniorer i finansnæringen Proba 2017

 

Ipsos 2016
Nye aldersgrenser og bruk av sluttpakker ved nedbemanning

Tofteng, Marie, Midtsunstad, Tove, Roy A. Nielsen, Anne Inga Hilsen, Marthe Nordberg-Schultz Hagen

Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (Fafo og Samfunnsøkonomisk analyse) 2016

Aargaard Terjesen, Hans Christoffer, Robert H. Salomon, Vilde Hoff Bernstrøm HR-funksjonens rolle i seniorpolitikken (AFI) 2015

Becken, Lars Erik m.fl., Livslang læring og ansettbarhet for arbeidstakere over 55 år (Proba samfunnsanalyse og NIFU) 2015

Tove Midtsundstad and Anne Inga Hilsen (2015) 
“National Report Norway”. 
The full report chapter 4.8. in: Hasselhorn, H.M. and Apt, W. (2015) Understanding employment  participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges. Berlin: Federal Ministry of Labour and Social Affairs. (Fafo)


Anne Inga Hilsen (2015) 
Jeg er glad i jobben min 
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak.

Fafo-rapport 2015:03 (Fafo)
 

Eric Breit og Robert Salomon (2015) 
Kunnskap og informasjon om alderspensjon.
Nye relasjoner mellom borgere og forvaltning.
AFI Rapport 2015:9
 

Hans Christoffer Aargaard Terjesen, Helge Svare og Robert Salomon (2014)
 «Etter 1001 natt…» 
Hvordan kan god ledelse bidra til å utsette tidligpensjon i industrien?
AFI Rapport 2014:7
 

Roy A. Nielsen (2014) 
Tidligpensjonering i kommunal sektor 
Tidligpensjonering innen KS’ tariffområde 2002–2012.
 
Fafo-rapport 2014:35 
 

Tove Midtsundstad (2014) 
Voksende seniorengasjement i norsk arbeidsliv.
En virksomhetsundersøkelse fra 2013. 
Fafo-rapport 2014:30              
                        

Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen (2013) 
Arbeid, pensjon eller begge deler? 
En analyse av kommunalt ansattes pensjoneringsadferd
.
Fafo-rapport 2013:12  
 

Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen (2013) 
Seniorpolitikk under skiftende forhold.Gjenbesøk i seks kommuner.
Fafo-rapport 2013:07


Tove Midtsundstad og Hanne Bogen (2013) 
Hvordan øke eldres yrkesdeltakelse?
Tiltak for å redusere tidligpensjonering i Sverige, Danmark og Finland.
Fafo-rapport 2013:04


Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen og Åsmund Hermansen (2013) 
Virksomhetenes seniortiltak.
Har de effekt på seniorenes sykefravær og tidligpensjonering?
 
Fafo-notat 2013:01


Anne Inga Hilsen (2012) 
Seniorpolitikk i store virksomheter - følgeevaluering ved St. Olavs Hospital
. 
AFI Rapport 2012:15


Eivind Falkum (2012) 
Risiko og inkludering. Betingelser for funksjonshemmede og eldres deltakelse i arbeidslivet. AFI Rapport 2012:11


Hans Christoffer Aagaard Terjesen, Bjørn Lau og Robert Salomon (2012) 
”Er du her, så regner jeg med deg!” 
En studie av god ledelse innenfor pleie og omsorg:
Hvordan kan utøvelse av ledelse bidra til å forlenge yrkeskarrieren for seniorer i en sektor preget av tidligpensjonering og uførhet?  

AFI Rapport 2012:19


Jon M. Hippe, Tove Midtsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og Gudmund Hernes (2012) «When I'm Sixty-Four» – seniorpolitiske framtidsbilder.
Fafo-rapport 2012:02


Per Erik Solem (2012) 
Ny kunnskap om aldring og arbeid (NOVA)


Tove Midtsundstad og Hanne Bogen, (2011) 
Ulikt arbeid - ulike behov (Fafo)


Tove Midtsundstad og Hanne Bogen, (2011) 
Flere hender i pleie- og omsorg. Hvordan kan seniorpolitikken bidra? (Fafo)


Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas (2010) 
Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering. AFI Notat 2010:8


Hilde H. Holte og Anne Inga Hilsen (2010) 
Kvinners holdninger til tidligpensjonering.  
AFI Notat 2010:7


Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen (2010) 
Ekstra fridager til seniorer. Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?
AFI Notat 2010:4


Anne Inga Hilsen, Robert Salomon, Hanne Heen, Kristin Reichborn-Kjennerud, Ingrid Rusnes, Ingebjørg Skarpaas og Guro
Ødemark (2010)
 
Seniorpolitikk – virker virkemidlene?
AFI Rapport 2010:4


Trude Furunes og Reidar J. Mykletun (2010) 
Tid for lederskap,(UiS)


Per Erik Solem (2010) 
Eldres posisjon i arbeidslivet ved konjunkturomslag. 
NOVA-rapport nr. 5/10


Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik, Trude Steinum (2009) 
På seniorvis. 
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidlig avgang i hotell og helsevesen.
 
AFI Rapport 2009:4


Per Erik Solem og Reidar. J. Mykletun (2009) 
Endringer for seniorer i arbeidslivet fra 2003 til 2008.
NOVA-rapport nr. 20/09


Per Erik Solem (2008) 
Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft. 
NOVA-rapport nr. 12/08


Erik Dalen (2010) 
Panelundersøkelse av arbeid og pensjonering.
Målt blant de samme personene i 2007 og 2009. (Synovate)


Per Erik Solem (2008) 
Endringer i lederes holdninger til eldre arbeidskraft, 
(NOVA) Rapport 12


Per Erik Solem (2007) 
Seniorer i arbeidslivet. Kunnskap om aldring og arbeid, (NOVA)


Trude Steinum, Anne Inga Hilsen, Helga Bull (2007) 
Å øke den gjennomsnittlige avgangsalderen, kunnskapsstatus for programmet FARVE, notat(AFI)


Tove Midtsundstad (2006) 
Hvordan bidra til lengre yrkeskarrierer?
Erfaringer fra norsk og internasjonal forskning om tidligpensjonering og seniortiltak 
(Fafo)


Midtsundstad, Tove (2005) Ikke nødvendigvis sliten... 
En analyse av tidligpensjonering og seniorpolitikk i staten,
 (Fafo)

 

Sammendrag av forskningsrapporter 1996-2005.

Internasjonale forskningskonferanser:

2012, Oslo: Draft Seminar on Active Ageing
The seminar was based on the articles on active ageing presented in a special issue of “Nordic Journal of Working Life Studies”.


2012, Oslo: Seniorpolitiske fremtidsbilder
Presentasjon av rapporten fra scenarioprosjektet ”Seniorpolitiske fremtidsbilder”. Fremtidsbildene handler om de valgene som kan avgjøre hvordan det norske samfunn og arbeidsliv vil utvikle seg de neste 15 årene. 
Presentert av Dr. Philos og daglig leder v/ Fafo Jon Hippe og forsker og cand.polit. Tove Midtsundstad, Fafo.


2010, Oslo: Older workersin sustainable society
Older workers in a sustainable society

Boka med bidrag fra forskere på konferansen, kan kjøpes her:
Ennals, Richard og Salomon, Robert H.: "Older Workers in a Sustainable Society", Labour, Education & Society, Frankfurt am Main, Tyskland, 2011 

Analyser:

Ny Analyse AS: 2018 Nyetableringer i Norge - kartlegging av entreprenørskap blant seniorer
Ny Analyse AS og Vivens: 2017 Samfunnsverdien ved økt yrkesaktivitet for seniorer
Ny Analyse AS og Vivens: 2016 Seniorer og arbeidsmarkedet: Vurderinger av ulike sluttpakkerNy Analyse AS: 2015 Seniorer i arbeid. Bærekraft ved ulike scenarier for arbeidsdeltagelse

Ny Analyse AS: 2014 Kurs og videreutdanning. Kompetanseinvestering i senioransatte lønner seg

Ny Analyse AS: 2013 Arbeidsmarkedet mot 2030. Behovet for arbeidskraft og potensial for senioransatte

Ny Analyse AS: Rapport 2013 Samfunnsøkonomiske gevinster ved å stå lenger i arbeid

Econ Pöyry: Rapport 2009-048 Økonomiske konsekvenser av pensjoneringstidspunkt

Econ Pöyry: Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Ivar Andenæs: Hva skriver pressen om seniorene? Institutt for Journalistikk (IJ) 2009

Synovate Norge: Holdninger til eldre arbeidssøkere i ansettelsesprosessen, MMI 2006

Forskernettverk:

Fosa - Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet ble startet i 1995. Det springer ut av SSPs behov for dokumentasjon-, og forskernes behov for kommunikasjon og samarbeid på det seniorpolitiske fagfeltet. Forskerkonferansen "Older workers in a sustainable society" i Oslo i 2010 var et resultat av dette samarbeidet.

 

Forskernettverk om seniorer i arbeidslivet (Fosa).

E-post
x