lovverket

Lovverket

Lovdata:

Alle gjeldende lover

Arbeidsmiljøloven

Lov om aldergrenser for offentlige tjenestemenn m.fl.

Vern mot aldersdiskriminering

Vern mot usakelig oppsigelse på grunn av alder

Aldersgrenser

Vi har ulike aldersgrenser i arbeidslivet. Noen er bestemt ved norsk lov, andre er forhandlet fram mellom arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene. Her er en oversikt over aldersgrenser for arbeidstakere i norsk lovgivning.

Arbeidstilsynet:

Seniorer i arbeidslivet

  • Diskriminering på grunn av alder

  • Behov for tilpasning og tilrettelegging

  • Rett til redusert arbeidstid

  • Ferie og feriepenger for arbeidstakere over 60 år

  • Permisjoner

  • Oppsigelse på grunn av alder

  • Ansiennitet ved oppsigelse

  • Oppsigelse

Les også artikkelen: 62-åringer får rett til til redusert arbeidstid, av adovakt Erik Råd Herlofsen

Likestillings- og diskrimineringsombudet:

Alder: Aldersdiskriminering i arbeidslivet
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
Brukerutvalget i LDO

Likestillings- og diskrimineringsnemnda:

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak.