Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

26.oktober 2018

Politikere vil vi skal fortsette lenger i arbeid. Er det forenlig med normal aldring?

Vi inviterer til vår årlige forskningskonferanse.

Tid: fredag 26. oktober 2018 Konferansen starter kl. 09.00 og avsluttes med lunsj kl. 13.00

Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4 i Oslo

Vi starter forskningskonferansen med lansering av årets resultater fra Norsk seniorpolitisk barometer. Hvilke endringer vil vi se i 2018? Vil årets undersøkelse avdekke nye seniorpolitiske utfordringer? Vi presenterer oppdatert kunnskap fra forskningsprosjektet om aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner. Hvilke utfordringer og muligheter gir dette? Og hvilke konsekvenser har dette for dagens og morgendagens arbeidsliv? Representanter fra partene i arbeidslivet kommenterer resultatene.  
 
Kan vi planlegge bedre for å kunne jobbe lengre? Vi presenterer forskning som viser hvordan ulike seniorer har tatt ulike valg for å fortsette egen yrkeskarriere. Hva kan vi lære av dette? Konferansen avsluttes med nye perspektiver på forholdet mellom pensjonsreform  og velferdssamfunn. Hva skjer nå når reformen er evaluert?
 
Påmelding  Du kan melde deg på konferansen ved å sende navn, arbeidssted og epostadresse til ssp@seniorpolitikk.no innen 15. oktober 2018. Påmeldingen følger først-tilmølla-prinsippet. Det er ingen konferanseavgift. Eventuelle spørsmål kan rettes til Senter for seniorpolitikk på telefon 23 15 65 50. Vedlagt følger program for konferansen.

 

Program


08:30  Registrering – kaffe/te og frukt  
 
09:00  Velkommen til forskningskonferansen 2018 v/Kari Østerud, Senter for seniorpolitikk
 
09:10  Norsk seniorpolitisk barometer 2018   Lansering av årets resultater v/Lene Rathe, Ipsos
 
09:40  Kommentarer til resultatene v/Per Erik Solem, OsloMet (NOVA)
 
09:55  Spørsmål fra salen til Norsk seniorpolitisk barometer 2018
 
10:10 Pause  
Rathe, Solem og Østerud er tilgjengelig for pressen
 
10:30 Aldringens betydning for helse, arbeidskapasitet og arbeidsprestasjoner - fakta, oppfatninger i arbeidslivet og dilemmaer v/Ragnhild Haugli Bråten, Aleksander Bråthen og Erik Magnus Sæther, Oslo Economics  
11:30 Kommentarer fra arbeidslivsrepresentanter v/Kristin Sæther, LO og Anne-Cathrine Hjertaas, KS
 
11:50  Benstrekk  
 
12.00 #de15beste - hvordan utvikle en god senkarriere? v/Anne Inga Hilsen, Fafo
 
12:30 Pensjonsreformen er evaluert – hva så? v/Jon Hippe, Fafo
 
13:00 Avslutning og lunsj  

 

Senter for seniorpolitikk
 

E-post
x