Ansatte

Post - og besøksadresse:

Senter for seniorpolitikk

Akersgata 32, 0180 Oslo

Telefon: +47 23 15 65 50
Epost: ssp@seniorpolitikk.no

Kari Østerud
Kari Østerud
Direktør
Mob: +47 934 80 199
Pressebilder
Roger Moen
Roger Moen
Fagsjef
Mob: +47 468 45 257
Linda Hauge
Linda Hauge
Seniorrådgiver
Mob: +47 932 53 246
Olav Eikemo
Olav Eikemo
Seniorrådgiver
Mob: +47 977 47 520
Åsmund Lunde
Åsmund Lunde
Seniorrådgiver
Mob: +47 922 11 191
May-Britt Pedersen
May-Britt Pedersen
Administrasjonssekretær
Mob: +47 454 53 192
Berit Solli
Berit Solli
Kommunikasjonsrådgiver
Mob: +47 970 70 657
Bjørn Einar Halvorsen
Bjørn Einar Halvorsen
Seniorrådgiver
Mob: +47 907 83 420