Historikk

Senter for seniorpolitikk (SSP)

ble etablert 19. mars 1969, da med navnet «Fellesutvalget for forberedelse til pensjonsalderen». Fire av de 19 tilsluttede organisasjonene/ departementene/ foreningene i starten, var Norsk Arbeidsgiverforening, Landsorganisasjonen, Norsk gerontologisk institutt og Sosialdepartementet. Fellesutvalgets oppgave var blant annet å komme med mer kunnskap om å planlegge pensjonistlivet.

Grunnlaget for seniorpolitikken legges

Finanskrise og høy arbeidsledighet førte til at eldre arbeidstakere ikke følte seg verdsatt, og forlot arbeidslivet tidligere enn de hadde tenkt. Samtidig viste demografien at det i framtiden ville bli flere eldre og færre yngre i det norske samfunnet. Det var tid for nytenkning!
Fellesutvalget gikk i 1990 bort fra å snakke om forberedelse til pensjonsalderen til å snakke om seniorpolitikk og utvikling av eldre arbeidstakere, og satte i gang:
1990: Prosjektet «Personalpolitikk for eldre arbeidstakere»

1995-2000: Forskningsprogrammet: «Yrkesliv, aldring og livsløp» og tok konsulentoppdrag for private og offentlige virksomheter som ønsket å utvikle en seniorpolitikk.

Nasjonalt krafttak og inkluderende arbeidsliv (IA)

De store organisasjonene for arbeidstakere og arbeidsgivere fikk etter hvert sine folk inn i SSPs styre.
I mars 2001 kom den fem år lange satsingen «Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet». Et halvt år senere kom den første IA-avtalen, der delmål 3 handlet om å forlenge eldre arbeidstakeres yrkeskarriere. Gjennom samarbeidet med organisasjonene førte Krafttaket og IA-avtalen til et kvantesprang for seniorpolitikken. Informasjonskampanjen Vinnvinn ble gjennomført fra 2007 til 2009.

Nye bilder og endret kultur

Synet på eldre arbeidstakere har endret seg betydelig de siste ti årene. SSPs bidrag har vært å utvikle et nytt språk, og å vise at eldre i arbeidslivet er en ressurs. SSP finansierer forskning, og nyere forskning viser at seniorenes produktivitet er høy.