SSPs styre

Årsmøtet er SSPs øverste organ. Her møter en representant for hver av de tilsluttede organisasjonene. Årsmøtet velger styre. I perioden mai 2018 - juni 2019 er styrets sammensetning slik:

 

Styreleder:

Kristin Diserud Mildal (NHO) 

Nestleder:

Velges blant styrets medlemmer

Styremedlemmer:

Kristin Sæther (LO)
Eva Lian (KS)
Hans Christoffer Aargaard Terjesen (AFI)
Jorunn A. Berland (YS)

Åsmund Knutsen (Akademikerne)
Runa Opdal Kerr (Finans Norge)

Personlige varamedlemmer:

Kari Saastad (Spekter) for Kristin Diserud Mildal
Øystein Nilsen (LO) for Kristin Sæther

Trude Furunes (UiS) for Hans Chr. Aargaard Terjesen
Gry Langsæther (Virke) for Jorunn A. Berland
Geir Lyngstad Strøm (Unio) for Åsmund Knutsen
Oddbjørn Tønder (KMD) for Eva Lian
Siri Røine (Nito) for Runa Opdal Kerr
 

Nytt styre velges før 30. juni 2019.