Tilsluttede organisasjoner

Per 9. mai 2018 er det 30 tilsluttede organisasjoner.

 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) OsloMet - Oslo Metropolitan University - OsloMet - Div. AFI

http://www.afi-wri.no/

Adresse: Stensberggt. 26, PB 6954 St. Olavs plass

N-0170 Oslo

postmottak-afi@oslomet.no

+47 23 36 92 00

Akademikerne - The Federation of Norwegian Professional Associations

http://www.akademikerne.no/

Adresse: Fridtjof Nansens plass 6

N-0160 Oslo

post@akademikerne.no

+47 953 09 090

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) - The Norwegian Labor Movements' Employers' Association

http://www.aaf.no/

Adresse: Youngstorget 4

N-0181 Oslo

aafpost@aaf.no

+47 481 85 004

Studieforbundet AOF, Norge - AOF - Council for Adult Education

http://www.aof.no

Adresse: Torggata 12

N-0181 Oslo

aofnorge@aof.no

+47 23 06 12 50

Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) - Ministry of Labour and Social Affairs

http://www.regjeringen.no

Adresse: Akersgata 64, PB 8019 Dep

N-0030 Oslo

postmottak@asd.dep.no

+47 22 24 90 90

Arbeidsgiverforeningen Spekter - Employers' Association

http://www.spekter.no/

Adresse: B 7052, N-0306 Oslo

post@spekter.no

+47 47 65 70 00

Bedriftsforbundet - Industry Organisation

http://www.bedriftsforbundet.no/

Adresse: Rådhusgt. 5B

N-0151 Oslo

post@bedriftsforbundet.no

+47 23 35 70 10

Kirkerådet, Den Norske kirke - Church of Norway

http://www.kirken.no/

Adresse: Postboks 799 Sentrum

N-0106 Oslo

post.kirkeradet @ kirken.no

+47 23 08 12 00

Finans Norge, Arbeidsgiveravdelingen - Finance Norway - Industry Organisation

https://www.finansnorge.no

Adresse: Postboks 2473 Solli,

N-0202 Oslo

firmapost@finansnorge.no

+47 23 28 42 00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) - Ministry of Local Government and Modernisation

http://www.regjeringen.no

Adresse: Akersgt 59, PB 8112 Dep

N-0032 Oslo

postmottak@kmd.dep.no

+47 22 24 90 90

Hovedorganisasjonen VIRKE - Enterprise Federation of Norway

http://www.virke.no/
Adresse: Henrik Ibsens gate 90, PB 2900 Solli
N-0230 Oslo
info@virke.no
+47 22 54 17 00

HR Norge - HR Norway

http://www.hrnorge.no/

Adresse: Akersgata 34

N-0180 Oslo

hrnorge@hrnorge.no

+47 22 11 11 22

Universitetet i Sørøst-Norge - University of South-Eastern Norway

https://www.usn.no

Postadresse: Universitetet i Sørøst-Norge
Postboks 235, N-3603 Kongsberg

postmottak@usn.no

+47 31 00 80 00

KS - The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

http://www.ks.no/

Adresse: Haakon VII's gate 9, PB 1378 Vika

N-0114 Oslo

ks@ks.no

+47 24 13 26 00

Kunnskapsdepartementet (KD) - Ministry of Education and Research

https://www.regjeringen.no

Adresse: Kirkegt. 18, PB 8119 Dep

N-0032 Oslo

postmottak@kd.dep.no

+47 22 24 90 90

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) - Civil servants retirement association

http://www.lop.no/

Adresse: Stortingsgt. 2, N-0158 Oslo

post@lop.no

+47 22 42 22 55

Landsorganisasjonen i Norge (LO) - LO - The Norwegian Confederation of Trade Unions

http://www.lo.no/

Adresse: Torggata 12

N-0181 Oslo

lo@lo.no

+47 23 06 10 00

Lederne - The Norwegian Organisation of Managers and Executives

https://www.lederne.no/

Adresse: Storgata 25, 0184 Oslo

N-0202 Oslo

post@lederne.no

+47 22 54 51 50

Arbeids og velferdsdirektoratet - NAV - Norwegian Labour and Welfare Administration

http://www.nav.no/

Adresse: Økernveien 94 - 68, PB 5 St. Olavs plass

N-0130 Oslo

+47 21 07 00 00

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) - The Norwegian Society of Engineers and Technologists

http://www.nito.no/

Adresse: Støperigt. 1, PB 1636 Vika

N-0119 Oslo

epost@nito.no

+47 22 05 35 00

Norges Bedriftsidrettsforbund - National Sports Federation

http://www.bedriftsidretten.no

Adresse: Ullevål Stadion, Sognsveien 75 A-1
PB 5000 Ullevål Stadion

N-0840 Oslo

forbund@bedriftsidrett.no

+47 21 02 90 00

Norsk Arbeidsmedisinsk forening (Namf) 

underforening av Den Norske Legeforening 

Norwegian occupational Association of Occupational Physicians (Namf)

Occupational branch of The Norwegian Medical Association

http://legeforeningen.no/yf/Norsk-arbeidsmedisinsk-forening/

Adresse: Akersgata 2, PB 1152 Sentrum

N-0107 Oslo

legeforeningen@legeforeningen.no

+47 23 10 90 00

Velferdsforskningsinstituttet - NOVA OsloMet -  Norwegian Social Research - Oslo Metropolitan University

http://www.hioa.no/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA

Adresse: NOVA-OsloMet
Stensberggt. 26
PB 4 St Olavs plass
N-0130 Oslo

postmottak-nova@oslomet.no

+47 67 23 50 00

Norsk Pensjon AS (Norwegian Pensions Information Association)

https://www.norskpensjon.no/

Adresse: Hansteens gate 2
PB 2571 Solli

N-0202 Oslo

post@norskpensjon.no

+47 23 28 42 00

Pensjonistforbundet (PF) - Norwegian Pensioners Association

https://www.pensjonistforbundet.no/

Adresse: Torggt. 15
PB 6714 St Olavs plass

N-0130 Oslo

pf@pensjonistforbundet.no

+47 22 34 87 70

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) - The Confederation of Norwegian Enterprises

http://www.nho.no/

Adresse: Middelthunsgate 27, PB 5250 Majorstuen

N-0303 Oslo

firmapost@nho.no

+47 23 08 80 00

SAMFO - The Norwegian Cooperative Enterprices' Employers' Association

http://www.samfo.no/

Adresse: Bryggetorget 7

N-0250 Oslo

samfo@samfo.no

+47 47 47 76 77

UNIO - The Confederation of Unions for Professionals

http://www.unio.no/

Adresse: Stortingsgt. 2

N-0158 Oslo

post@unio.no

+47 22 70 88 50

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) - NAAL - The Norwegian Association for Adult Learning

http://www.vofo.no/

Adresse: Akersgata 41

N-0158 Oslo

vofo@vofo.no

+47 22 41 00 00

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) - YS - The Confederation of Vocational Unions

http://www.ys.no/

Adresse: Lakkegata 23, N-0187 Oslo

post@ys.no

+47 21 01 36 00