Synliggjør eldres ressurser og utviklingsmuligheter i arbeidslivet.

Tidsskrift

seniorpolitikk.no vil fra og med 2019 bare være tilgjengelig på websiden. Siste papirutgave av bladet kommer ut i oktober 2018. Men du kan bestille nyhetsbrev fra seniorpolitikk.no på linken under: